EGARR Marble, dünyada öncü bir maden firması olma hedefine emin adımlarla ilerlerken ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Firmamız, maden arama ve işletme faaliyetlerinin her aşamasında yurt içi ve yurt dışı, bilimsel veriler ışığında kabul edilmiş tüm standartlara uygun hareket etmektedir. 


Sürdürülebilirliğin tesisi sırasında atılacak her adımın dünyayı değiştirmek adına büyük potansiyel barındırdığının bilincinde olan markamız, madencilik sektöründe insana, bilgiye ve teknolojiye yaptığı yatırımı, çevresel ve sosyal kriterleri de gözeterek sürdürmektedir. 

Ekonomik büyümenin, çevre ve insanın gelişimiyle doğru orantılı olduğuna inanan EGARR Marble, sürdürülebilirlik stratejisini bütünlüklü bir bakış açısına dayandırmakta, efektif bir yaklaşım ile de bu stratejiyi güçlü bir değerler zinciri kapsamında şirketinin tüm birimlerine adapta etmektedir.


Sürdürülebilirlik kriterlerini sağlamak konusunda elde ettiği başarılı tutumu devam ettirmek üzere var gücüyle çalışan firmamız; bu sayede gelecekte varacağı noktayı da bugünden tahmin edilebilir kılmaktadır. 

Bu amaçla EGARR Marble;

Maden üretim sürecinde sürdürülebilirlik ile ilgili tüm verileri toplar ve işleyerek arşivler,

Geçmişte ortaya çıkan durumları verileriyle analiz ederek gelecek tahayyülünde bulunur,

Kurduğu sürdürülebilirlik ekibiyle birlikte tüm birimlerin ortak hareket etmesini sağlayarak kitlesel bir veri zinciri oluşturur,

Sürdürülebilirlik süreçlerine katkı sağlayacak projeleri hazırlar ve hayata geçirir.