İnsan Kaynakları


İnsana yatırım geleceğe yatırımdır
EGARR Marble, geleceğinin teminatının çalışanları olduğu ön kabulüne sıkı sıkıya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte ve en büyük yatırımını insana yapmaktadır.
İnsan Kaynakları politikasının temel hedefini aile olarak bildiği çalışanlarının nitelikli, iletişimi güçlü, başarılı, güvenilir ve eğitimli olmasını sağlamak olarak belirleyen EGARR Marble, liyakati önceleyerek çatısı altındaki tüm bireylerin mutlu birer insan olmasını amaçlamaktadır.

Çalışan Seçme ve Yerleştirme


Şirketimiz, çalışmalarını yürüttüğü bölgenin maden değerini ekonomiye kazandırırken yörenin de kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla EGARR Marble, ekip arkadaşlarını oluştururken bölge halkının nitelikli üyelerine öncelik tanımayı görev bilmektedir.
EGARR Marble, yürüttüğü işe alım süreçlerinde kendi başarısının aile bireylerinin liyakatli ve mutlu kişiler olması ile paralel olduğu inancından yola çıkarak; başarma arzusu yüksek, doğa ile topluma duyarlı, kurum aidiyeti olan, birlikte büyüme misyonuna inançlı bireyleri tercih etmektedir. Kendisine, ekibine, şirketine ve topluma öncülük edebilecek; firma misyon ile vizyonuna uyumlu, öğrenmeye açık ve iletişim gücü yüksek kişileri istihdam etme amacı güden firmamız, üstün başarı elde eden, katma değer yaratan, örnek tutum ve davranışlar sergileyen çalışanlarını da ödüllendirmektedir.
Her bireyin tek ve yegane özelliklere sahip olduğu gerçeğinden hareket eden EGARR Marblei, Onlara azami derecede önem vererek itibarına saygı göstermekte, çalışma alanlarını da İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na uygun olarak en üst düzeyde güvenli olmasını temin etmektedir. Verimli ve samimi bir çalışma ortamının başarıyı getirdiğine koşulsuz şekilde inanan firmamız, insan odaklı bir bakış açısıyla hareket ederek aile üyelerinin gelişmesine katkı sağlayarak ve sektörlerinde aranan birer personel olmaları için büyük yatırımlar yapmaktadır.