EGARR Marble, hizmet yapısını ve şirket kültürünü doğa ile iç içe bir anlayış üzerine inşa etmektedir. Çevreye uyum için mikro uygulamalarından makro faaliyetlerine kadar her aşamada sürdürülebilirliği odağına alan EGARR Marble, veli nimeti olan ‘Mermer madeni’nin bulunması, çıkarılması, işlenmesi ve sevkiyatı sırasında çevreye vereceği zararı en aza indirmek üzere gelişen teknolojiyle birlikte hareket etmektedir.


Sorumluluk bilincini ticari kazancın da önünde gören bir yaklaşımla hareket eden markamız, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak gerektiğine inanmakta ve maden faaliyeti yürüttüğü her bölgede; kirliliği kaynağında önlemek, ortaya çıkan her atığın doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü sağlamak, doğal kaynakların kullanımını minimum seviyede tutmak, karbon emisyonunu sıfıra indirmek ve doğrudan ile dolaylı biyoçeşitliliğin korunmasına özen göstermek için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmektedir.


EGARR Marble, tüm çalışanlarının sürdürülebilirliğin tesisi konusunda gerekli eğitimi almasını sağlamakta, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de atık toplama, geri dönüşüm, kaynakların doğru kullanımı ile çevresel sorumluluğun yerine getirilmesi konusunda teşvik etmektedir.


Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin çevrenin geleceği ile sıkı sıkıya bağlı olduğunun bilincinde olan firmamız, faaliyetlerinin doğaya en az şekilde zarar vermesi için tüm ulusal ve uluslararası kanunlara uyum sağlamak adına var gücüyle çalışmaktadır.