EGARR Marble; maden üretimi sürecinde en büyük gücünün ‘İnsan’ olduğu bilinciyle tüm ekibinin, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin sağlık ile güvenini korumak adına iş sağlığı ve işçi güvenliği uygulamalarına büyük bir önem vermektedir.

 

Bu nedenle EGARR Marble, çalışanlarının sağlığı için; maden arama bölgesinde; hayat hattı kurulumundan havalandırma verilerinin düzenli olarak ölçüm istasyonları vasıtasıyla kaydederek işlemeye kadar gerekli tüm fiziki ve bilimsel önlemleri almaktadır. Efektif bir ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ sisteminin benimsenmesi durumunda olası kazaların önüne geçebileceğine inanan firmamız, bu amaçla markası altındaki tüm birimlere güvenli çalışma bilincini yaymak için çalışmaktadır.

 

Bilinçli işveren, yönetici ve çalışan düsturundan hareketle EGARR Marble, güvenilir projeler yaratmakta, ismi altında faaliyet gösteren her bir bireye belli bir takvim içinde madencilik mesleğine uygun güvenlik uygulamalarına yönelik etkin eğitimler vermekte, kişisel koruyucu ekipmanlar ile güvenlik kılavuzlarının temini konusunda hassasiyet göstermektedir.

 

Bu anlamda tüm fiziki ve bilimsel önlemleri alan firmamız, iş güvenliği konusunda tüm mevzuat ve standartlara uygun hareket etmeyi görev bilmektedir.